Byene rundt om i verden som har mottatt flest Airbnb-klager, visualisert

Reise

The Lede

Asher og Lyric Fergusson analyserte 127 183 Airbnb-gjesteklager på Twitter fra 1. januar 2015 til 1. september 2020. Deretter kartla de hyppigheten av byer nevnt i klagene per 1000 Airbnb-eiendommer.

Nøkkeldetaljer

  • Dublin kommer på topp, med et antall på 76,4 klager per 1000 Airbnb-eiendommer.
  • Like bak følger Chicago (67,3), El Paso (66,6) og Amsterdam (66,2).
  • Datavisualiseringen kom fra en større studie utført av Fergussons som undersøkte hvilke Airbnb-problemer som mest sannsynlig vil bli klaget over på Twitter - viser seg at kundeserviceproblemer er den vanligste kilden til klager, etterfulgt av svindel.

Ytterligere tanker

Du kan lese Fergussons studie her