CIA sier at Havana-syndrom ikke er et fiendtlig angrep i stor skala – men det kan være et fiendtlig angrep i liten skala

Nyheter

The Lede

Etter en uavhengig vurdering sier CIA at Havana-syndrom – en konstellasjon av symptomer inkludert kognitiv svikt som vanligvis rammer amerikanske myndigheter og militære tjenestemenn – ikke er et resultat av en fremmed makts systematiske angrep på hundrevis av amerikanske tjenestemenn. Men det kan ikke utelukke utenlandsk involvering i omtrent to dusin saker.

Nøkkeldetaljer

  • Mange av tilfellene der CIA ikke kan utelukke utenlandsk involvering, er de første som begynte ved den amerikanske ambassaden i Havana i 2016, hvor amerikanske diplomater og spioner rapporterte om symptomer som hørsel og synstap, hukommelsesproblemer, hodepine og kvalme.
  • Fordi CIA utførte denne vurderingen uten involvering fra forsvarsdepartementet eller andre byråer, er noen mennesker skeptiske til resultatene.
  • 'Selv to dusin tilfeller er mange tilfeller hvis amerikanere ble angrepet,' sa en potensiell lidende.

Kilden