De minst og mest stressede statene i Amerika, visualisert

Menneske-Natur

WalletHub knuste tallene ved å bruke 40 beregninger som årsaker (relatert til arbeid, økonomi, familie, helse, sikkerhet) og detaljer, inkludert arbeidstider, betingelser og godtgjørelse, separasjons- og skilsmissepriser, rimelighet for leger, kriminalitetsrater og mer for å bestemme hvor avslappede beboere i hver stat følte. Her er hva de fant.

Hovedfunnene
  • Totalt sett var Louisiana fast bestemt på å være den mest stressede staten i Amerika, etterfulgt av Nevada, New Mexico, West Virginia og Mississippi.
  • Innbyggere i Utah var fast bestemt på å være minst stresset, etterfulgt av Minnesota, South Dakota, Wisconsin og New Hampshire.
  • Arbeidere i Alaska og Nord-Dakota jobbet flest gjennomsnittstimer per uke, mens de i Utah og Rhode Island jobbet minst.
  • Innbyggere på Hawaii fikk færrest gjennomsnittlige timer daglig søvn, mens innbyggere i Minnesota fikk mest.

Kilde: WalletHub

Les mer på WalletHub

[Bilde med tillatelse Jeremy Bishop ]