De vanligste blodtypene i USA, visualisert

Artikler

Generelt er blodtype O-positiv den vanligste blodtypen i verden, mens AB-negativ regnes som den sjeldneste, men gjelder denne trenden blodtypefordelingen i USA?

Bruk av data fra Wikipedia og Standford Blood Center , Reddit bruker foiltape satt sammen dette sektordiagrammet som viser de vanligste og minst vanlige blodtypene i USA:

Og her er en mer presis prosentvis fordeling fra vanligste til minst vanlige blodtyper i USA:  1. O-positiv (37,4 prosent)
  2. A-positiv (35,7 prosent)
  3. B-positiv (8,5 prosent)
  4. O-negativ (6,6 prosent)
  5. A-negativ (6,3 prosent)
  6. AB-positiv (3,4 prosent)
  7. B-negativ (1,5 prosent)
  8. AB-negativ (0,6 prosent)

Og hvis du ser bort fra Rh+ og Rh- blodtypeklassifiseringssystemet, og bare ser på O, A, B og AB blodtyper, er den mest utbredte blodtypen i USA blodtype O (44 %), med blodtype A på en nær andre (42%). Blodtype B utgjør bare 10 % av befolkningen, mens blodtype AB er den sjeldneste med 4 %.

Det skal bemerkes at selv om ABO- og Rh+- og Rh-blodgruppesystemene er de vi er mest kjent med, er det langt flere måter å klassifisere blodtypene våre på. Faktisk er det millioner av måter vi kan kategorisere blodtypene våre på -vi har bare ikke definert alleennå.

[Via Reddit ]