Det er en bedre måte å bli foreldre på

Kultur

The Lede

Doucleff hevder at mange amerikanske foreldrestrategier, som å overprise barn og kjøpe leker til dem, er mindre enn 100 år gamle og kanskje ikke er like effektive som foreldremetoder som har eksistert i andre kulturer i tusenvis av år.

Nøkkeldetaljer

  • I stedet for hele tiden å overøse barn med ros, sier Doucleff at en mildere form for tilbakemelding, som et smil eller nikk, vil bidra til å redusere oppmerksomhetssøkende atferd barn kan ha som svar på overprising.
  • Det er også bedre å møte et barns raserianfall med ro i stedet for å rope på dem.
  • Og som Doucleff har observert, er mange forskjellige kulturer rundt om i verden avhengige av et fellesskap for å oppdra barn, i stedet for bare foreldrene i en kjernefysisk familieenhet.

Kilden