Det nest mest brukte primærspråket rundt om i verden, kartlagt

Kultur

The Lede

Ved å bruke data fra CIA World Factbook og Wikipedia fra februar 2021 opprettet nettstedet MovieHub et kart som viser det nest mest talte primærspråket i nesten alle land rundt om i verden.

Nøkkeldetaljer

  • Et primærspråk er definert som det språket vi bruker oftest for å kommunisere og er vanligvis et språk vi er født med og bruker hjemme.
  • I følge MovieHub er engelsk det mest populære språket, med 55 land som snakker det som det nest vanligste primærspråket.
  • Det nest mest populære språket er fransk, og deles mellom 14 land.

Ytterligere tanker