Dette verdenskartet som viser byer med over 500 mennesker er veldig kult

Artikler

Det er en stor verden der ute og som du kan se fra dette kartet av Reddit-bruker u/kanonisert, ikke alle land og steder er jevnt befolket.

Ved hjelp av data fra geografisk database GeoNames, u/kanonisert laget et kart som viser oss hvordan byer med over 500 mennesker er spredt over hele verden:Noen Reddit-brukere har påpekt at å kalle det 'bosettinger' i stedet for 'byer' kan være et bedre begrep, spesielt med tanke på at forskjellige land har forskjellige systemer for å utpeke byer. Og andre har nevnt at kartet kan være litt lurt ved at det bruker Mercator-projeksjonen, en todimensjonal metode for å skildre verden som får landmasser nær polene til å dukke opp større enn de egentlig er .

Men selv med disse forbeholdene i tankene, synes vi fortsatt at dette kartet er ganske kult ved at det viser oss hvor tynt befolkede visse regioner er sammenlignet med andre. Selv om Russland og Canada kanskje ikke er så store som de vises på kartet, er det fortsatt klart at store regioner i disse to landene er svært tynt befolket, spesielt i motsetning til land som USA, Kina og India.

I mellomtiden kan du plukke ut noen kule funksjoner, for eksempel den stiplede linjen av bosetninger som følger ruten til den transsibirske jernbanen gjennom Sør-Russland.

[Via Reddit ]