Elon Musk og hans selskaper saksøkt for 258 milliarder dollar og hevdet at de drev et dogecoin-racketeering-program

Nyheter

The Lede

Keith Johnson sendte inn sin klage til en føderal domstol på Manhattan 16. juni, og sa at 'De saksøkte hevder falskt og villedende at Dogecoin er en legitim investering når den ikke har noen verdi i det hele tatt,' med henvisning til Elon Musk og hans selskaper.

Nøkkeldetaljer

  • Johnson ønsker å representere personer som ble involvert i Dogecoin-handel i april 2019 og ønsker totalt 258 milliarder dollar i erstatning og en bestemmelse som gjør Dogecoin-handel beslektet med gambling under New York og amerikansk lov.
  • Han har også bedt om at Musk og hans selskaper blir blokkert fra å markedsføre Dogecoin.
  • Musk eller selskapets representanter fra SpaceX og Tesla svarte ikke umiddelbart.
  • I år har Dogecoin handlet 67 prosent ned, og den falt fem cent på torsdag.