FBI-ransakingsordre viser Trump under etterforskning for brudd på spionasjeloven, potensiell hindring av rettferdighet

Nyheter

The Lede

Politico har mottatt en kvittering på ransakingsordren som ble brukt til å etterforske Mar-a-Lago og tidligere president Donald Trump i dag. Dødsordren viser at føderal rettshåndhevelse etterforsker Trump for fjerning eller ødeleggelse av poster, hindring av rettferdighet og brudd på spionasjeloven (ellers kjent som forbrytelser som spionasje eller konspirasjon med andre). Domfellelse for disse forbrytelsene kan føre til fengsel i årevis, hvis ting ikke går i stykker slik Trump vil ha det.

Nøkkeldetaljer

  • Ransakingsordren ble undertegnet 5. august av føderal sorenskriverdommer Bruce Reinhart.
  • Blant gjenstandene som ble beslaglagt var ting som 'diverse topphemmelige dokumenter', en perm med bilder og konfidensielle notater.
  • Den største gjenstanden som ble beslaglagt var en utøvende nådebevilgning til Roger Stone, Trumps fortrolige som fikk benådning i 2020.