FDA undersøker om Lucky Charms Cereal gjør folk syke

Gizmodo

The Lede

Food and Drug Administration ser på påstander om at Lucky Charms frokostblandinger gjør folk syke. Kornprodusenten General Mills har imidlertid sagt at den ikke har funnet noen klar sammenheng mellom produktet og sykdommen. I løpet av helgen bekreftet FDA at de har mottatt over 100 klager på sykdom knyttet til Lucky Charms så langt i år. Andre steder har et nettsted for forbrukerhelse (iwaspoisoned.com) angivelig samlet inn tusenvis flere sykemeldinger.

Nøkkeldetaljer

  • På nettstedet har folk rapportert symptomer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerter etter å ha spist Lucky Charms.
  • 'FDA tar alvorlig alle rapporter om mulig forfalskning av en matvare som også kan forårsake sykdommer eller skade.'
  • I 2018 ble minst 100 mennesker syke av Salmonella-bakterier som ble funnet i mange Kellogg's Honey Smacks, noe som førte til en omfattende tilbakekalling.