Grimes sier Elon Musk 'lever til tider under fattigdomsgrensen' og ikke ville kjøpe en ny madrass til tross for at hennes side hadde et hull i den

Insider

Nøkkeldetaljer

  • Grimes sa at hennes partner Elon Musk noen ganger levde 'under fattigdomsgrensen.'
  • Hun sa at Musk valgte å ikke kjøpe en ny madrass etter at det ble funnet et hull i siden hennes.
  • 'Bro lever ikke som en milliardær,' sa Grimes til Vanity Fair.

Kilden