Hva ulike aldersgrupper tenker om 'stille slutte'

Produktivitet

Begrepet ' stille opp ' er over hele internett akkurat nå. Definisjoner spenner fra å sette sunne grenser for arbeidsliv til å nekte å gå utover for sjefen din – men egentlig har det ingenting å gjøre med å slutte i jobben, og betyr ganske enkelt ikke å gjøre noe mer enn det rollen din krever.

Den stille slutte-trenden øker i popularitet blant yngre arbeidstakere, men eldre generasjoner har en tendens til å ha mer tradisjonelle holdninger til arbeid - som ideen om at du alltid bør gå den ekstra milen for arbeidsgiveren din, selv om innsatsen din ikke blir anerkjent eller kompensert.

Statista visualisert funnene fra en nylig YouGov-undersøkelse utforske hvordan ulike aldersgrupper føler om utsagn knyttet til stille å slutte - og generasjonsskillet er tydelig.Infografikk: Generasjonsskillet om

Hovedfunnene

  • 82 prosent av amerikanere i alderen 65 år og eldre mener at ansatte alltid bør gå utover på jobben, mens bare halvparten av 18- til 29-åringene er enige.

  • Sekstifem prosent av de i alderen 18 til 29 mener at ansatte ikke bør gjøre mer eller mindre enn det arbeidet de får betalt for – en følelse som bare 28 prosent av de i aldersgruppen 65+ deler.


Via Statsmann .