Hvem er de verste sjåførene i Europa?

Biler

The Lede

En ny undersøkelse blant 12 400 europeere spurte folk fra 11 forskjellige land hva de syntes om deres egne kjørevaner og andres, hjemme og i utlandet.

Nøkkeldetaljer

  • Av de polske personene som ble intervjuet, sa 42 prosent at det er «hver mann for seg selv» på veien. Bare syv prosent av spanjolene delte denne oppfatningen.
  • Hellas toppet listen når det kommer til sjåfører som bruker telefoner ved rattet; 77 prosent innrømmet at de ringer mens de kjører bil, mens 83 prosent sa at de bruker smarttelefonen.
  • Så mye som en fjerdedel av de spurte i Storbritannia sa at de blir en annen person når de setter seg bak rattet.