Hvilke stater kan du leve mer komfortabelt med en minstelønn, kartlagt

Artikler

Reddit bruker kjærlighet og krig beregnet muligheten for å leve på minstelønn i Amerika ved å sammenligne hver stats minstelønn og levekostnader. Minstelønnsdataene er satt sammen fra Institutt for økonomisk politikk og kostnadene ble estimert vha MITs levelønnskalkulator .

Minstelønnen i amerikanske stater områder fra $15,20 per time i District of Columbia, hvor det er høyest, til $8,65 per time i Florida, hvor det er lavest.

Minimumslønnen er mer enn tre fjerdedeler av levekostnadene i flertallet av vestkysten, inkludert Washington, Oregon, California, Arizona og New Mexico sammen med en klynge av stater i New England.De fleste av sørstatene og noen få fjellstater har det verst der minstelønn bare dekker rundt halvparten av levekostnadene, mens deler av Midtvesten har det litt bedre med minstelønn som dekker opptil tre fjerdedeler av levekostnadene.

loveandwars/Reddit

Selv om dette kartet tegner et bredt bilde, Reddit-bruker DweltElk påpeker at en mer detaljert, fylkesbasert oppdeling vil ytterligere bidra til å illustrere forskjellene i staten, spesielt siden byer ofte er dyrere enn landlige områder i en stat.

[Via Reddit ]

Adwait er assisterende redaktør i Delfin.