Hvordan den gjennomsnittlige ekteskapsalderen har endret seg siden 1950

Artikler

Det er ganske vanlig kjent at folk i gjennomsnitt gifter seg senere i livet enn de pleide, av grunner som spenner fra skiftende sosiale normer til det skiftende økonomiske miljøet. Men hvor mye har gjennomsnittsalderen faktisk endret seg de siste 65+ årene?

Folkene på Overflow Data satt sammen dette diagrammet , basert på amerikanske folketellingsdata, som viser en ganske jevn stigning - og en ganske betydelig endring mellom 1950 og 2015:Mens de generelle gjennomsnittene har økt, er det interessant å merke seg at den gjennomsnittlige aldersforskjellen mellom menn og kvinner har holdt seg omtrent jevn (litt over 2 år) siden 1950.

[ Overflyt data ]