Hvordan ett samfunn i Florida gikk gjennom orkanen Ian relativt uskadd

Eiendom

The Lede

I 2018 fikk Babcock Ranch, nord for Fort Meyers, Florida, sine første 100 innbyggere. Hjem i dette samfunnet er bygget for å tåle naturkatastrofer, som flom, og fortsatt gi beboerne verktøy i nødstilfeller. Samfunnet drives av 650 000 solcellepaneler, som drives av Florida Power & Light og har kapasitet til å drive 30 000 hjem. Selv om Babcock Ranch ikke møtte hovedtyngden av stormen, sier innbyggerne (den har rundt 5000) vind på 100 km/t.

Nøkkeldetaljer

  • Babcock Ranch unngår kyststormbølger fordi det er 30 miles inn i landet og alle kraftledningene som kjører hjemmene er under jorden, og skjermer dem fra turbulente vinder.
  • Gigantiske holdedammer ble bygget rundt utviklingen for å omringe den, og befeste den ytterligere mot flom, og gatene er også designet for å absorbere flomvann.
  • Samfunnet ble laget av Syd Kitson (Kitson & Partners), en tidligere NFL-spiller som ble eiendomsutvikler, og NPR rapporterer at boligprisene starter på rundt 250 000 dollar.