Hvordan Netflix tjente 6 milliarder dollar i driftsoverskudd i 2021, visualisert

Teknologi

Redditor chartr brukte Netflixs SEC-arkiver for å kartlegge strømmegigantens økonomi i et nyttig Sankey-diagram. I 2021 var selskapets streaminginntekter 29,5 milliarder dollar og DVD-inntekter 182 millioner dollar.

Viktige takeaways:

  • Nesten 68 prosent av Netflixs totale inntekter går til lisensiering ($8,1B), produksjon ($4,2B) og andre innholdsrelaterte kostnader ($5,1B).
  • Netflixs bruttofortjeneste på 12,4 milliarder dollar tilsvarer bare 50 prosent i driftsresultat, etter å ha tatt med markedsføringskostnader (2,5 milliarder), teknologi- og utviklingsrelaterte kostnader (2,3 milliarder dollar) og selskapets driftskostnader (1,4 milliarder dollar).H/T: Reddit

[Foto av Mollie Sivaram ]