Hvorfor er det mangel på babyformel i USA?

Nyheter

The Lede

Familier over hele USA er i grepet av en babyerstatningsmangel som er så alvorlig at president Joe Biden nettopp påberopte seg Defense Production Act for å fremskynde produksjonen av produktet, og autoriserte flyreiser for å øke forsyninger importert fra utlandet. Problemet startet da et produksjonsanlegg som var ansvarlig for å produsere rundt en femtedel av landets morsmelkerstatning stengte ned som svar på mistenkt forurensning – og avslørte hvor skjør USAs forsyningskjede for babyerstatning egentlig er.

Nøkkeldetaljer

  • I USA kontrollerer bare fire selskaper rundt 90 prosent av hele landets formelmarked. Disse selskapene driver bare et lite antall fabrikker, noe som betyr at stenging av til og med ett anlegg kan ha alvorlige konsekvenser for forsyningen.
  • Amerikanske stater signerer kontrakter med formelprodusenter for å tilby subsidierte produkter til lavinntektsfamilier. Disse selskapene får en stor markedsfordel, noe som fører til avhengighet av noen få hovedleverandører.
  • Mangel på utenlandsimport gjør USA sårbart for innenlandske forsyningskjedeproblemer.

Kilden