Jobber med høyest og lavest betalte høyskoler, rangert

Penger

The Lede

De 10 beste høyskolestudentene med de best betalende medianlønningene tilhører alle ingeniøravdelingen, og har en estimert lønnsgruppe mellom $62.000 og $74.000. På den andre enden av spekteret er de lavest betalende høyskolefagene delt mellom kunst, språk og samfunnsvitenskap.

Nøkkeldetaljer

  • Dataingeniører tjener høyest blant ingeniørfag, med en gjennomsnittlig medianlønn på $74K innen et halvt tiår etter eksamen.
  • Familie- og forbrukervitenskaplige hovedfag tjener minst etter fem år med eksamen, med en estimert medianlønn på $32K.
  • På makronivå ser nyutdannede lønnsforbedringer (uavhengig av hovedfag) over tid mellom 35 og 45 år, hvor gjennomsnittslønnen kan øke fra $46K til $74K - men lønnsgapet mellom hovedfag øker også.