Visualiserer den uvirkelige størrelsen til det nederlandske østindiske kompaniet

Artikler

Mye har blitt skrevet om hvilket selskap som vil være det første som bryter markedsverdien på 1 billion dollar (Amazon eller Apple er begge gode bud), men den barrieren forblir bare ubrutt for moderne selskaper. Det nederlandske østindiske kompaniet, som var rundt fra 1602 til 1799, nådde en topp på en markedsverdi langt, langt, langt over 1 billion dollar: 7,9 billioner dollar, justert for inflasjon:

Med tillatelse fra: Visuell kapitalist

Selskapets toppvurdering falt sammen med toppen av Tulip Mania, den første spekulative boble , da ting gikk veldig ut av kontroll:Allerede i 1623 ble summen av 12 000 gylden – betydelig mer enn verdien av et smart rekkehus i Amsterdam – tilbudt for å friste en tulipankjenner til å skille seg av med kun 10 løker av den vakre og ekstremt sjeldne Semper Augustus – den mest ettertraktede tulipanen. variasjon. Det var ikke nok til å sikre en avtale.

[ BBC ]

Selvfølgelig hadde det nederlandske østindiske kompani fordelen av å være det støttet av det mektige nederlandske imperiet , men likevel, pokker. 7,9 billioner dollar.

[ Visuell kapitalist ]